Home > News > การตีบวกไอเทมสวมใส่ ...

การตีบวกไอเทมสวมใส่

By Hiroko

การตีบวกไอเทมสวมใส่

ในเกม Warrior of Gods มีระบบการตีบวกไอเทมที่จะทำให้เทพเจ้าที่สวมใส่ไอเทมนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก โดยแต่ละไอเทมก็สามารถตีบวกเพิ่มความสามารถและค่าพลังให้กับไอเทมชิ้นนั้นได้ด้วย วันนี้เราจะมาดูวิธีการตีบวกด้วยวิธีต่างๆ เพื่อทำให้ไอเทมของเราแข็งแกร่งขึ้น

การตีบวก ในการเข้าถึงระบบตีบวกได้นั้นผู้เล่นจำเป็นต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง " โรงตีเหล็ก " โดยโรงตีเหล็กจะปลดล็อกให้ผู้เล่นสร้างได้ตอนบัลลังก์เทพเลเวล 6 ขึ้นไป

โรงตีเหล็ก

ชื่อ รูปสิ่งก่อสร้าง คำอธิบาย
โรงตีเหล็ก สิ่งก่อสร้างที่ใช้สำหรับการสร้างไอเทมสวมใส่รวมถึงการตีบวกอุปกรณ์และการแยกส่วนไอเทมอุปกรณ์

 

หลังจากนั้นผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงเมนูในการตีบวกได้ผ่าน โรงตีเหล็ก โดยเมนูที่เราจะสนใจในการตีบวกคือ " Up LV " , " สกัด " ทั้ง 2 เมนูมีความแตกต่างกันดังนี้

ระบบ Up LV 

ในระบบนี้เมื่อกดแล้วจะเป็นการให้ผู้เล่นเลือกเทพเจ้าจากด้านขาวมือ ( เทพเจ้าที่มีให้เลือกจะเป็นเทพเจ้าที่มีไอเทมสวมใส่อยู่ในตัวเท่านั้น ) หลังจากเลือกเทพเจ้าที่ต้องการได้แล้วตัวเกมจะเปลี่ยนช่องขวามือไปเป็นไอเทมที่เทพองค์นั้นสวมใส่อยู่นั้นเอง

วิธีการตีบวกในระบบ Up LV

1. เลือกเทพเจ้าที่ต้องการในช่องขวามือ

2. เลือกอาวุธของเทพเจ้าที่ต้องการตีบวก

3. กดตีบวก โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรอเวลาหรือใช้รูบี้ในการทำให้การตีบวกเสร็จทันที

การตีบวกด้วยระบบนี้จะช่วยเพื่อค่าสถานะของไอเทมให้ตามแต่ละขั้นโดยจะเรียงกันจากขั้น สีขาว > สีเขียว > สีม่วง > สีทอง ในแต่ละขั้นการตีบวกก็จะใช้วัตถุดิบที่ต่างกันและมากขึ้นด้วย


** หมายเหตุ : ไอเทมที่ทำการตีบวกแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปขั้นเดิมได้ เช่น ขั้นสีเขียวไม่สามารถกับไปเป็นขั้นสีขาวได้ **


ระบบ สกัด

ในระบบนี้เมื่อกดแล้วจะเป็นให้ผู้เล่นเลือกเทพเจ้าที่สวมใส่ไอเทมและหลังจากนั้นให้ทำการเลือกได้ไอเทมที่ต้องการสกัด โดยการสกัดนั้นสามารถทำได้กับไอเทม 1 ชิ้น/ครั้ง เท่านั้น ในการสกัดจำเป็นต้องใช้ไอเทมมิ

วิธีการสกัด

1. เลือกเทพเจ้าที่ต้องการในช่องขวามือ

2. เลือกอาวุธของเทพเจ้าที่ต้องการสกัด

3. กดตีบวก โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรอเวลาหรือใช้รูบี้ในการทำให้การตีบวกเสร็จทันที

การสกัดจะต่างจากการตีบวกแบบปกติ เพราะการสกัดจะเป็นการยกระดับของไอเทมไปอีกขึ้น ถ้าหากการตีบวกขึ้นสูงสุดคือขั้นสีทอง การสกัดจะทำให้ไอเทมขั้นสีทองกลายเป็น สีทอง+ นั้นเอง

65