Home > News > ไอเทมทั่วไปทั้งหมดในเกม ...

ไอเทมทั่วไปทั้งหมดในเกม

By Hiroko

ไอเทมทั่วไปทั้งหมดในเกม

ในเกม Warrior of Gods มีไอเทมในเกมมากมายหลายแบบ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไอเทมทั่วไปที่สามารถหาได้ในเกมกัน 

ไอเทมทั่วไปและความสามารถของไอเทม โดยจะมีการแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้

ไอเทมทั่วไป

ไอเทม รูปไอเทม คำอธิบาย
คัมภีร์ปกครองขั้นต้น เมื่อกดใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครหลัก 50 หน่วย
คัมภีร์ปกครองขั้นเชียวชาญ เมื่อกดใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครหลัก 200 หน่วย
แตร ใช้ประกาศข้อความไปทั่วเซิฟเวอร์
น่องไก่ ใช้เพื่อรับพลังงาน  30 หน่วย
ปีกไก่ ใช้เพื่อรับพลังงาน  10 หน่วย
อาคมพื้นฐาน ใช้คุ้มครองเมืองจากการโจมตี 8 ชม.
อาคมศักดิ์สิทธิ์ ใช้คุ้มครองเมืองจากการโจมตี 24 ชม.
สัญญาทั่วไป ใช้ในการสุ่มกาชาปอง อัญเชิญพื้นฐาน ในแท่นบูชา
สัญญาเกียรติยศ ใช้ในการสุ่มกาชาปอง อัญเชิญขั้นสูง ในแท่นบูชา
ศิลาประสาน 5 ดาว ใช้แลกรับชิ้นส่วนฮีโร่ 5 ดาว
ศิลาประสาน 4 ดาว ใช้แลกรับชิ้นส่วนฮีโร่ 4 ดาว
ศิลาประสาน 3 ดาว ใช้แลกรับชิ้นส่วนฮีโร่ 3 ดาว
ศิลาประสาน 2 ดาว ใช้แลกรับชิ้นส่วนฮีโร่ 2 ดาว
ค่ายกลวาร์ปสุ่ม ใช้ย้ายเมืองไปยังพื้นที่แบบสุ่ม ภายในเขตที่อยู่
ค่ายกลวาร์ปแคว้น ใช้ย้ายเมืองในเขตที่อยู่
ค่ายกลวาร์ปโลก ใช้ย้ายเมืองข้ามเขตได้เขต ในเวลากิจกรรม
หีบทรัพยากร ได้รับทรัพยากรที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของหีบ

 

ไอเทมสำหรับการค้าขาย

โลหะหายาก ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
เครื่องเทศ ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
สมุนไพร ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
เกลือ ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
ขนแกะ ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
ผ้าไหม ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
ปะการัง ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
กระเป๋าผ้า ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
กล่องอัญมณี ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
แจกัน ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
น้ำหอม ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
เนื้อสัตว์ ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่
รูปปั้นหินอ่อน ใช้ในการค้าขายกับเมืองใหญ่

 

ไอเทมสำหรับการสร้างอุปกรณ์

ไอเทม รูปไอเทม คำอธิบาย
ผ้าหยาบจืดชืด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์จืดชืด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลจืดชืด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกจืดชืด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อจืดชืด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ผ้าหยาบสมบูรณ์ ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์สมบูรณ์ ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลสมบูรณ์ ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกสมบูรณ์ ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อสมบูรณ์ ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ผ้าหยาบดีเยี่ยม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์ดีเยี่ยม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลดีเยี่ยม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกดีเยี่ยม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อดีเยี่ยม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อชั้นยอด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกชั้นยอด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลชั้นยอด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์ชั้นยอด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ผ้าหยาบชั้นยอด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อสวยงาม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกสวยงาม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลสวยงาม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์สวยงาม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ผ้าหยาบสวยงาม ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ไม้ท้อฉูดฉาด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ขนนกฉูดฉาด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
เหล็กนิลฉูดฉาด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
หนังสัตว์ฉูดฉาด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม
ผ้าหยาบฉูดฉาด ใช้ในการสร้างและพัฒนา ไอเทม

 

ไอเทมสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์

ไอเทม รูปไอเทม คำอธิบาย
มิธริล ใช้ในการกลั่นไอเทม
ก้อนมิธริล ใช้ในการกลั่นไอเทม
เหล็กอุกกาบาตสีขาว ใช้ในการพัฒนา ไอเทม
เหล็กอุกกาบาตสีเขียว ใช้ในการพัฒนา ไอเทม
เหล็กอุกกาบาตสีฟ้า ใช้ในการพัฒนา ไอเทม
เหล็กอุกกาบาตสีส้ม ใช้ในการพัฒนา ไอเทม
เหล็กอุกกาบาตสีทอง ใช้ในการพัฒนา ไอเทม

และทั้งหมดนี่ก็คือไอเทมทั่วไปในเกม WOG หวังว่าจะประโยชน์กับผู้เล่นทุกท่าน

77