Home > News > ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันสุดคุ้ม !!! เติม ...

ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันสุดคุ้ม !!! เติมเงินสะสมแบบยิงยาว

By Hiroko

ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันสุดคุ้ม !!! เติมเงินสะสมแบบยิงยาว

ต้อนรับลมหนาวกับโปรโมชันที่คุ้มสุดๆ เติมเงินสะสมที่ยิงยาวตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคมนี้ พร้อมกับไอเทมที่รับรองว่ามีแล้วจะแข็งแกร่งเหนือใครๆ แน่นอนทั้งศิลาประสาน 5 ดาวที่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการอัปเกรดและการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเศษตัวละคร 5 ดาวได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเศษเทพเจ้าระดับ 5 ดาวสุดแข็งแกร่งอย่าง เทพีนุท อีกด้วย ถ้าอยากรู้ข้อมูลของเทพีนุทสามารถกดได้ที่ >> คลิก

โดยโปรโมชันมีรายละเอียด ดังนี้

เวลาโปรโมชัน จำนวนเงินสะสม ของรางวัล คำอธิบายไอเทม
  22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม เติมเงินสะสม 300 บาท  ศิลาประสาน 4 ดาว x 2 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 1 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 7 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
เติมเงินสะสม 600 บาท  ศิลาประสาน 4 ดาว x 5 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 1 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 10 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
เติมเงินสะสม 1,500 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 5 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 1 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 10 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
 ชิ้นส่วนเทพีนุท x 5 เศษฮีโร่ที่สามารถเก็บสะสมรวบรวมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นฮีโร่ในเกม
เติมเงินสะสม 3,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 5 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 2 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 15 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
 ชิ้นส่วนเทพีนุท x 5 เศษฮีโร่ที่สามารถเก็บสะสมรวบรวมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นฮีโร่ในเกม
เติมเงินสะสม 5,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 5 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 3 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 15 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
 ชิ้นส่วนเทพีนุท x 10 เศษฮีโร่ที่สามารถเก็บสะสมรวบรวมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นฮีโร่ในเกม
เติมเงินสะสม 8,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 5 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
สัญญาเกียรติยศ x 5 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 20 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
 ชิ้นส่วนเทพีนุท x 10 เศษฮีโร่ที่สามารถเก็บสะสมรวบรวมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นฮีโร่ในเกม
เติมเงินสะสม 12,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 ไอเทมสำหรับแลกเปลี่ยนเป็นเศษเทพเจ้าได้
 สัญญาเกียรติยศ x 10 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 30 สามารถใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างทหารเพื่อลดเวลาในการผลิตได้
 ชิ้นส่วนเทพีนุท x 10 เศษฮีโร่ที่สามารถเก็บสะสมรวบรวมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นฮีโร่ในเกม


** หมายเหตุ กิจกรรมเติมเงินสะสมดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ WOG, การเติมเงินผ่าน Truemoney และการซื้อแพ็คเกจผ่านเว็บไซต์ แต่จะนับรวมเฉพาะการเติมเงินผ่านตัวเกมโดยตรงเท่านั้น **

162