Home > News > การพัฒนาความสามารถกองทัพ ...

การพัฒนาความสามารถกองทัพ

By Hiroko

การพัฒนาความสามารถกองทัพ

กองทัพอีกหนึ่งในพลังสำคัญของผู้เล่นในเกม Warrior of Gods ที่ยิ่งเราพัฒนามาเท่าไหร่ เราก็เก่งขึ้นมากเท่านั้น วันนี้เราจะมาดูวิธีการพัฒนาความสามารถกองทัพกัน โดยจะแบ่งการพัฒนากองทัพเป็น 2 วิธี คือ การพัฒนาผ่านศูนย์วิจัย และ การพัฒนาผ่านระบบพรสวรรค์

การพัฒนากองทัพด้วยศูนย์วิจัย

การพัฒนากองทัพด้วยศูนย์วิจัยจำเป็นต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง ศูนย์วิจัย เพื่อเข้าถึงเมนู สงคราม เพื่อทำการพัฒนาความแข็งแกร่งให้กองทัพ ในหมวดหมู่นี้จะมี Skills มากมายให้เลือกอัปเกรดและเปิดใช้งานผู้เล่นจำเป็นต้องเสียทรัพยากรจำนวนหนึ่งในการอัปเกรดสกิลเหล่านั้นด้วย
 

ไอคอน รายละเอียด
สิ่งก่อสร้างที่จะทำให้ผู้เล่นอัปเกรดความสามารถต่างๆ ของกองทัพ 
การป้องกัน ให้ทำงานได้ไวขึ้น มีพลังโจมตี พลังป้องกัน มากขึ้น


สกิลทั้งหมดในศูนย์วิจัยที่ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น

ชื่อ รูป คำอธิบาย ขั้นในการอัปเกรด เงื่อนไข
ทหารราบโจมตี I ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.3
ป้องกันทหารราบ I ทหารราบพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.4
ทหารม้าโจมตี I ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.3
ป้องกันทหารม้า I ทหารม้าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.4
พลธนูโจมตี I พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.3
ป้องกันพลธนู I พลธนูพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3 ศูนย์วิจัย Lv.4
ทหารราบโจมตี II ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.7
ป้องกันทหารราบ II ทหารราบพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.9
ทหารม้าโจมตี II ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.7
ป้องกันทหารม้า II ทหารม้าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.9
พลธนูโจมตี II พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.7
ป้องกันพลธนู II พลธนูพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.9
พลังชีวิตทหารราบ ทหารราบพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10 ศูนย์วิจัย Lv.12
พลังชีวิตทหารม้า ทหารม้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10 ศูนย์วิจัย Lv.12
พลธนูโจมตี III พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10 ศูนย์วิจัย Lv.13
ทหารราบโจมตี III ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.16
ทหารม้าโจมตี III ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.16
พลธนูโจมตี III พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.16
พลังชีวิตทหารราบ II ทหารราบพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.21
พลังชีวิตทหารม้า II ทหารม้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.21
พลังชีวิตพลธนู II พลธนูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.21
ทหารราบโจมตี IV ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.24
ทหารม้าโจมตี IV ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.24
พลธนูโจมตี IV พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.24
พลังชีวิตทหารราบ III ทหารราบพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.27
พลังชีวิตทหารม้า III ทหารม้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.27
พลังชีวิตพลธนู III พลธนูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.27
ป้องกันทหารม้าราบ ทหารราบและทหารม้าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์วิจัย Lv.28
ทหารราบโจมตี V ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
ป้องกันทหารราบ V ทหารราบพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
พลังชีวิตทหารราบ V ทหารราบพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
ทหารม้าโจมตี V ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
ป้องกันทหารม้า V ทหารม้าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
พลังชีวิตทหารม้า V ทหารม้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
พลธนูโจมตี V พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
ป้องกันพลธนู V พลธนูพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30
พลังชีวิตพลธนู V พลธนูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ศูนย์วิจัย Lv.30

 

และต่อมาเราจะมาดูวิธีการต่อไปในการทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้นด้วยระบบ พรสวรรค์

พรสวรรค์ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้จากกดที่เมนูโปรไฟล์ของเราและกดที่เมนูพรสวรรค์ได้ทันที ระบบพรสวรรค์สามารถเปิดใช้งานสกิลจากแต้มเมื่อเราเลเวลอัปเท่านั้น ผู้เล่นไม่สามารถอัปเกรดสกิลทั้งหมดในพรสวรรค์ได้ แต่ผู้เล่นสามารถรสับเปลี่ยน Set ของพรสวรรค์ได้ ตัวเกมจะมอบ Set พรสวรรค์มาให้ผู้เล่น 3 Set โดยผู้เล่นสามารถเลือกอัปสกิลได้ตามสายที่ต้องการ

ระบบพรสวรรค์ที่ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น

ชื่อ รูป คำอธิบาย ขั้นในการอัปเกรด เงื่อนไข
การพลังป้องกันอาวุธทั้งหมด พลังป้องกันทหารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5 เลเวลตัวละคร 1
พลธนูโจมตี I พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
พลังป้องกันพลธนู พลังป้องกันพลธนูเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลธนูโจมตี Lv.1
พลังชีวิตพลธนู I พลังชีวิตพลธนูเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลังป้องกันพลธนู Lv.1
ทหารราบโจมตี I ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
พลังป้องกันทหารราบ พลังป้องกันทหารราบเพิ่มขึ้น 5 สกิลทหารราบโจมตี Lv.1
พลังชีวิตทหารราบ I พลังชีวิตทหารราบเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลังป้องกันทหารราบ Lv.1
ทหารม้าโจมตี I ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
พลังป้องกันทหารม้า พลังป้องกันทหารม้าเพิ่มขึ้น 5 สกิลทหารม้าโจมตี Lv.1
พลังชีวิตทหารม้า I พลังชีวิตทหารม้าเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลังป้องกันทหารม้า Lv.1
พลังโจมตีทหารทั้งหมด I พลังโจมตีทหารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv , ต้องการพรสวรรค์สงครามมี Lv รวมถึง 20
พลังชีวิตทหารทั้งหมด พลังชีวิตทหารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลังโจมตีทหารทั้งหมด Lv.1
ทหารภาคสนามจู่โจม ขณะทำศึกนอกเมืองพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5 สกิลพลังชีวิตทหารทั้งหมด Lv.1
พลังชีวิตพลธนู II พลังชีวิตพลธนูเพิ่มขึ้น 8 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
พลธนูโจมตี II พลธนูพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8 สกิลพลังชีวิตพลธนู Lv.1
พลังชีวิตทหารราบ II พลังชีวิตทหารราบเพิ่มขึ้น 8 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
ทหารราบโจมตี II ทหารราบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8 สกิลพลังชีวิตทหารราบ Lv.1
พลังชีวิตทหารม้า II พลังชีวิตทหารม้าเพิ่มขึ้น 8 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
ทหารม้าโจมตี II ทหารม้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8 สกิลพลังชีวิตทหารม้า Lv.1
พลังป้องกันทหารภาคสนาม ขณะทำศึกนอกเมืองทหารทั้งหมดพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 8 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv
พลังโจมตีทหารทั้งหมด II พลังโจมตีทหารทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10 สกิลใดๆของขั้นก่อนหน้ามีอย่างน้อย 1 Lv

 

และนี่คือทั้งหมดที่ผู้เล่นสามารถอัปเกรดเพื่อทำให้กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากแน่นอน

56