Home > News > 19 ธันวาคม - 15 มกราคมนี้ จัดดีลเด็ดข้าม ...

19 ธันวาคม - 15 มกราคมนี้ จัดดีลเด็ดข้ามปีด้วยโปรโมชัน “เติมเงินสะสม” สุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งได้คืน

By Hiroko

19 ธันวาคม - 15 มกราคมนี้ จัดดีลเด็ดข้ามปีด้วยโปรโมชัน “เติมเงินสะสม” สุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งได้คืน

พร้อมจัดดีลเด็ดข้ามปีด้วยโปรโมชัน “เติมเงินสะสม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม - 15 มกราคมนี้ เพียงเติมเงินสะสมถึงจำนวนที่กำหนดรับไปเลยทันทีไอเทมสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็น ศิลาประสาน 5 ดาว, สัญญาเกียรติยศ และรูบี้อีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งได้คุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!

จำนวนเงินสะสม ของรางวัล คำอธิบาย
เติมเงินสะสม 300 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 2 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 5 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 100 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 100 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 5 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 600 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 3 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 5 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 200 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 200 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 5 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 1,500 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 5 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 8 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 500 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 500 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 10 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 3,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 12 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 1000 รูบี้ x 2 เมื่อกดใช้จะได้รับ 1000 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 15 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 5,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 20 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 1000 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 1000 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 25 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 8,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 32 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 1500 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 1500 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 40 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 12,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 48 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 2000 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 2000 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 60 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม
เติมเงินสะสม 20,000 บาท  ศิลาประสาน 5 ดาว x 10 หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 สัญญาเกียรติยศ x 80 ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 2500 รูบี้ x 1 เมื่อกดใช้จะได้รับ 2500 รูบี้
 พรเร่งเวลา 1 ชม x 100 กดใช้เพื่อลดเวลาการสร้างลง 1 ชม


** หมายเหตุ กิจกรรมเติมเงินสะสมดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ WOG, การเติมเงินผ่าน Truemoney และการซื้อแพ็คเกจผ่านเว็บไซต์ แต่จะนับรวมเฉพาะการเติมเงินผ่านตัวเกมโดยตรงเท่านั้น
 

60