Home > News > ฉลองตรุษจีนไปกับ Warrior of Gods สนุกสุด ...

ฉลองตรุษจีนไปกับ Warrior of Gods สนุกสุดมันกับกิจกรรมตั้งแต่ 16 - 22 มกราคมนี้

By Hiroko

ฉลองตรุษจีนไปกับ Warrior of Gods สนุกสุดมันกับกิจกรรมตั้งแต่ 16 - 22 มกราคมนี้

16 - 22 มกราคมนี้ ฉลองตรุษจีนไปกับ Warrior of Gods สนุกครบแถมแจกยับๆ กับ " กิจกรรมตรุษจีนหรรษา " ทั้ง 4 พร้อมกับร้านค้าแลกไอเทมสุดคุ้มมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

1. ล็อกอินฉลองตรุษจีน

เงื่อนไขกิจกรรม : ทำการล็อกอินเกม Warrior of Gods ตามจำนวนวันที่กำหนด

เงื่อนไข ของรางวัล
จำนวนวันล็อกอินสะสม 1 วัน  ศิลาประสาน 4 ดาว x 2 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 2
จำนวนวันล็อกอินสะสม 2 วัน  ศิลาประสาน 4 ดาว x 3 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 2
จำนวนวันล็อกอินสะสม 3 วัน  ศิลาประสาน 5 ดาว x 1 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 3
จำนวนวันล็อกอินสะสม 4 วัน  ศิลาประสาน 5 ดาว x 1 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 3
จำนวนวันล็อกอินสะสม 5 วัน  ศิลาประสาน 5 ดาว x 1 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 3
จำนวนวันล็อกอินสะสม 6 วัน  ศิลาประสาน 5 ดาว x 1 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 4
จำนวนวันล็อกอินสะสม 7 วัน  ศิลาประสาน 5 ดาว x 1 , สัญญาเกียรติยศ x 5 , 50 รูบี้  x 8

 

** หมายเหตุ : สามารถดูคำอธิบายไอเทมได้ที่ด้านล่าง **

2. ตรุษจีนแห่งการเรียนรู้

เงื่อนไขกิจกรรม : ทำการวิจัยเทคโนโลยีตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไข ของรางวัล
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 5 เทคโนโลยี Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 20 , ศิลาเวท x 200 , 50 รูบี้ x 2
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 10 เทคโนโลยี Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 20 , ศิลาเวท x 200 , 50 รูบี้ x 2
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 15 เทคโนโลยี Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 20 , ศิลาเวท x 200 , 50 รูบี้ x 2
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 20 เทคโนโลยี Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 20 , ศิลาเวท x 200 , 50 รูบี้ x 4
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 30 เทคโนโลยี Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 30 , ศิลาเวท x 300 , 50 รูบี้ x 4
ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 40 เทคโนโลยี

Rabbit Coin x 20 ,  ไม้ 10,000 x 30 , ศิลาเวท x 300 , 50 รูบี้ x 6

, สัญญาเกียรติยศ 1

ทำการวิจัยเทคโนโลยีเป็นจำนวน 50 เทคโนโลยี

Rabbit Coin x 30 ,  ไม้ 10,000 x 50 , ศิลาเวท x 500 , 50 รูบี้ x 10

, สัญญาเกียรติยศ 2

 

** หมายเหตุ : สามารถดูคำอธิบายไอเทมได้ที่ด้านล่าง **

3.  ตรุษจีนแห่งการล่า

เงื่อนไขกิจกรรม : จัดการมอนเตอร์ถึงตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไข ของรางวัล
จัดการมอนเตอร์ 100 ตัว Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 10 ,อาหาร 10,000 x 10 ,น่องไก่ย่าง x 2
จัดการมอนเตอร์ 200 ตัว Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 10 ,อาหาร 10,000 x 10 ,น่องไก่ย่าง x 2
จัดการมอนเตอร์ 300 ตัว

Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 15 ,อาหาร 10,000 x 15 ,แร่เหล็ก 1,000 x 15, 

น่องไก่ย่าง x 3

จัดการมอนเตอร์ 400 ตัว

Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 15 ,อาหาร 10,000 x 15 ,แร่เหล็ก 1,000 x 15, 

น่องไก่ย่าง x 3

จัดการมอนเตอร์ 500 ตัว

Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 15 ,อาหาร 10,000 x 15 ,แร่เหล็ก 1,000 x 15, 

น่องไก่ย่าง x 3

จัดการมอนเตอร์ 600 ตัว

Rabbit Coin x 10 ,  ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 ,แร่เหล็ก 1,000 x 20, 

น่องไก่ย่าง x 4

จัดการมอนเตอร์ 700 ตัว

Rabbit Coin x 20 ,  ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 ,แร่เหล็ก 1,000 x 20, 

 สัญญาเกียรติยศ 2

จัดการมอนเตอร์ 800 ตัว

Rabbit Coin x 30 ,  ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 ,แร่เหล็ก 1,000 x 20, 

 สัญญาเกียรติยศ 4

 

** หมายเหตุ : สามารถดูคำอธิบายไอเทมได้ที่ด้านล่าง **

4.  ตรุษจีนแห่งการเติบโต

เงื่อนไขกิจกรรม : ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลาตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไข ของรางวัล
ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 180 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 4

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 360 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 4

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 720 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 6

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 1440 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 6

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 2880 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 10

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 3960 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 10

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 4860 นาที

Rabbit Coin x 10 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 20 ,

50 รูบี้  x 10

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 5760 นาที

Rabbit Coin x 20 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 50 ,

50 รูบี้  x 10,  สัญญาเกียรติยศ 2

ใช้เร่งเวลาหรือรูบี้ลดเวลา 7020 นาที

Rabbit Coin x 30 , ไม้ 10,000 x 20 ,อาหาร 10,000 x 20 , พรเร่งเวลา 5 นาที x 100 ,

50 รูบี้  x 10,  สัญญาเกียรติยศ 3

 

** หมายเหตุ : สามารถดูคำอธิบายไอเทมได้ที่ด้านล่าง **


ร้านค้าตรุษจีน

ร้านสำหรับแลกเปลี่ยน " Rabbit Coin " เป็นไอเทมต่างๆ มีดังนี้

ของรางวัล จำนวนครั้งที่แลกได้
สัญญาเกียรติยศ 15
 เหล็กอุกาบาตสีขาว 2
 พรเร่งเวลาฝึก 1 ชั่วโมง 4
 พรเร่งเวลาก่อสร้าง 1 ชั่วโมง 4
 พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมง 6
อาหาร 150,000 6
 ไม้ 150,000 6
 แร่เหล็ก 15,000 6

 

คำอธิบายไอเทมในกิจกรรม

ไอเทม คำอธิบาย
 ศิลาประสาน 4 ดาว หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 4 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
 ศิลาประสาน 5 ดาว หาได้จากพ่อค้าลึกลับ สามารถกดใช้งานในกระเป๋า เพื่อเปลี่ยนเป็นเศษฮีโร่ 5 ดาวหรือต่ำกว่า ตัวใดก็ได้
สัญญาเกียรติยศ ใบคำสัญญาที่ใช้ในการสุ่มกาชาภายในเกมแบบตู้พิเศษสีทอง
 รูบี้ เงินตราในเกมที่ได้จากการเติมเงินหรือทำภารกิจเท่านั้น สามารถซื้อไอเทม , เร่งเวลาการทำงานของสิ่งต่างๆ , ย้ายพื้นที่และอื่นๆ
พรเร่งเวลา 5 นาที ไอเทมที่สามารถลดเวลาของสิ่งก่อสร้างหรือการผลิตทรัพยากร
 พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมง ไอเทมที่สามารถลดเวลาของสิ่งก่อสร้างหรือการผลิตทรัพยากร
อาหาร ทรัพยากรในการสร้างกองทหารและสิ่งก่อนสร้างต่างๆ (สามารถถูกปล้นได้)
 ไม้ ทรัพยากรในการสร้างกองทหารและสิ่งก่อนสร้างต่างๆ (สามารถถูกปล้นได้)
 แร่เหล็ก ทรัพยากรในการสร้างกองทหารและสิ่งก่อนสร้างต่างๆ (สามารถถูกปล้นได้)
 เหล็กอุกาบาตสีขาว ใช้ในการพัฒนา ไอเทม
 พรเร่งเวลาฝึก 1 ชั่วโมง ไอเทมที่สามารถลดเวลาของการฝึกกองทัพ
 พรเร่งเวลาก่อสร้าง 1 ชั่วโมง ลดเวลาการก่อสร้างลงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
51