Home > News > ไอเทมบัฟทั้งหมดในเกม ...

ไอเทมบัฟทั้งหมดในเกม

By Hiroko

ไอเทมบัฟทั้งหมดในเกม

วันนี้จะแนะนำ ไอเทมบัฟภายในเกม Warrior of Gods ที่คอยบัฟให้กับสิ่งต่างๆ ในเกมให้มีการผลิตที่เร็วขึ้น มีพลังโจมตีที่แรงขึ้น โดยไอเทมบัฟต่างๆ ก็คือไอเทมที่จะให้เอฟเฟคพิเศษกับผู้เล่นหลายหลายรูปแบบ แต่ก็ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าสามารถหาไอเทมบัฟได้จากที่ไหนบ้างและมีแบบไหนบ้าง

วิธีการหาไอเทมบัฟแบบต่างๆ

1. ร้านค้า

2. ตลาดในแผนที่โลก

3. แพ็กเกจลดราคาในร้านค้า

 

ต่อไปเรามาดูความสามารถของไอเทมบัฟชนิตต่างๆ กัน

ไอเทมบัฟชนิดต่างๆ

1. บัฟเร่งความเร็วเคลื่อนทัพ

ผลลัพธ์ของไอเทม
เร่งความเร็วเคลื่อนทัพ 50% เพิ่มความเร็วในการเดินทัพของทีมปัจจุบัน 50% เป็นเวลา 20 นาที
เร่งความเร็วเคลื่อนทัพ 100% เพิ่มความเร็วในการเดินทัพของทีมปัจจุบัน 100% เป็นเวลา 20 นาที

 

2. บัฟเร่งความเร็วเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์ของไอเทม
เร่งความเร็วเก็บเกี่ยว 50% เพิ่มความเร็วเก็บเกี่ยว 50% เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
เร่งความเร็วเก็บเกี่ยว 100% เพิ่มความเร็วเก็บเกี่ยว 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 

3. บัฟเพิ่มการเพาะปลูก

ผลลัพธ์ของไอเทม
กำลังผลิตทุ่งนาเพิ่มขึ้น การผลิตของพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 

4. บัฟเพิ่มการเลื่อยไม้

ผลลัพธ์ของไอเทม
กำลังผลิตโรงเลื่อยเพิ่มขึ้น การผลิตของโรงเลื่อยไม้เพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 

5. บัฟเพิ่มการผลิตเหมืองแร่

ผลลัพธ์ของไอเทม
กำลังผลิตเหมืองแร่เพิ่มขึ้น การผลิตของเหมืองแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 

6. บัฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กองทัพ

ผลลัพธ์ของไอเทม
เร่งความเร็วเคลื่อนทัพรวมพล 50% ลดระยะการเดินของกองทัพชุมนุมลง 50% ทันทีหลังใช้งาน

 

7. บัฟเพิ่มพลังโจมตี

ผลลัพธ์ของไอเทม
เพิ่มพลังโจมตีทหาร เพิ่มพลังโจมตีกองทัพทั้งหมด 20% เป็นเวลา 8 ชั่วโมง

 

8. บัฟเพิ่มป้องกันทหาร

ผลลัพธ์ของไอเทม
เพิ่มพลังป้อนกันทหาร เพิ่มพลังป้องกันกองทัพทั้งหมด 20% เป็นเวลา 8 ชั่วโมง

 

9. บัฟเพิ่มพลังชีวิตทหาร

ผลลัพธ์ของไอเทม
เพิ่มพลังชีวิตทหาร เพิ่มพลังชีวิตกองทัพทั้งหมด 20% เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
67