Home > News > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบกิลด์ ...

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบกิลด์

By Hiroko

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบกิลด์

ระบบกิลด์อีกหนึ่งระบบที่สำคัญของเกม Warrior of Gods เพราะในกิลด์จะมีภารกิจที่จะคอยให้ของรางวัลกับผู้เล่นเพื่อช่วยเหลือให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น ในระบบกิลด์ผู้เล่นในกิลด์สามารถร่วมมือกันทำการยึดครองเมือง และการทำภารกิจต่างๆ ได้

ในระบบกิลด์จะมีเมนูสำคัญอยู่ทั้งหมด 13 เมนู แต่ละเมนูก็จะมีหน้าที่และประโยชน์ที่ต่างกันดังนี้

1. ฟังก์ชันวิจัย

ฟังก์ชันวิจัยระบบที่ผู้เล่นสามารถนำแต้มกิลด์ ที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในกิลด์ นำมาใช้ในการอัปเกรดระบบกิลด์ให้ดีขึ้นมีการพัฒนาที่มากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในฟังก์ชันเลเวล LV.1 - LV.2

 • ขยายองค์องกร คือ เพิ่มจำนวนสูงสุดในการรับสมาชิกเข้ากิลด์ได้
 • ร่วมแรงร่วมใจ คือ  เพิ่มผลของเอฟเฟคช่วยสร้างกองทัพและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของพันธมิตร 30 นาที (ผลของเอฟเฟค คือ ลดเวลาในการสร้างของพันธมิตรลง 30 นาที)
 • รวมพลังสามัคคี คือ จำนวนครั้งในการช่วยเหลือพันธมิตรเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง (การเลือกใช้เอฟเฟคนี้จะทำให้สมาชิกทุกคนมีจำนวนสูงสุดในการช่วยเหลือต่อวันมากขึ้น)

2. ฟังก์ชันสมาชิก

ฟังก์ชันสมาชิกระบบที่จะบอกถึงตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิกภายในกิลด์ จะมีตำแหน่งหน้าที่ดังนี้

 • ตำแหน่ง ประมุข คือ หัวหน้ากิลด์/ประมุข มีได้เพียง 1 คน หัวหน้ากิลด์/ประมุข มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงทุกฟังก์ชันในระบบกิลด์และยังสามารถโอนตำแหน่งให้ใครก็ได้
 • ตำแหน่ง รองประมุข คือ รองหัวหน้ากิลด์/รองประมุข โดยหัวหน้ากิลด์สามารถแต่งตั้งสมาชิกขึ้นมาเป็นรองประมุขได้สูงสุด 2 คน รองประมุขมีสิทธิ์ในการคัดสรรนำสมาชิกเข้า - ออก กิลด์ ได้ยกเว้นการนำประมุขออกจากกิลด์
 • God Slayer คือ ตำแหน่งที่ประมุขและรองประมุขสามารถแต่งตั้งสมาชิกในกิลด์ขึ้นมาได้
 • God Hands คือ ตำแหน่งที่ประมุขและรองประมุขสามารถแต่งตั้งสมาชิกในกิลด์ขึ้นมาได้
 • สมาชิก คือ เมื่อผู้เล่นทั่วไปเข้ากิลด์จะได้รับตำแหน่งนี้โดยทันที

** หมายเหตุ ตำแหน่ง God Slayer , God Hands , สมาชิก ยังไม่มีสิทธิ์พิเศษใดๆ ณ แพทช์ปัจจุบัน **

 

3. ฟังก์ชันเควสต์

ฟังก์ชันเควสต์ระบบที่สมาชิกในกิลด์ต้องช่วยกันทำภารกิจ โดยแต่ละภารกิจจะมีเงื่องไขในการทำ ดังนี้ 

3.1 เควสต์ประจำวัน

เควสต์ในรูปแบบของการช่วยเหลือสมาชิกโดยเควสต์ประจำวันจะไม่มีการเปลี่ยนหัวข้อของเควสต์ เช่น

 • จำนวนสมาชิกล็อกอินต่อวัน (จะได้รับรางวัลเมื่อสมาชิกล็อกอินตามที่ตัวเกมกำหนด)
 • ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการสร้างสิ่งก่อสร้างและกองทัพ
 • สมาชิกช่วยกันบริจาคให้กับกิลด์ (การกระทำที่มีผลต่อการบริจาคให้กับกิลด์ 1. การเก็บทรัพยากร ทุ่งนา, โรงเลื่อย , เหมืองแร่ ภายในเมืองของตนเอง  2. การส่งทหารไปเก็บทรัพยากรในแผนที่โลก เช่น เหมืองแร่ต่างๆ โรงเลื่อยไม้ และทุ่งนา)

3.2 เควสต์สุ่ม

เควสต์รูปแบบสุ่มที่จะเปลี่ยนเนื้อหาเควสต์ทุกวัน  เช่น

 • ให้กำจัดมอนเตอร์ ตามจำนวนที่กำหนด
 • ให้ฝึกฝนทหาร ตามจำนวนที่กำหนด
 • ให้เก็บทรัพยากร ตามจำนวนที่กำหนด

3.3 หีบกิลด์

เมื่อกดที่เมนูหีบกิลด์จะมีหน้าต่างแสดงหีบขึ้นมาให้ผู้เล่นเลือกเปิดหีบ หลังจากที่ทำการเปิดหีบแล้วจำเป็นต้องให้สมาชิกกิลด์คนอื่นมากดช่วยเหลือในการเปิดหีบ ข้อแนะนำการที่จะได้รับของรางวัลภายในหีบนั้นจำเป็นต้องมีสมาชิกในกิลด์มากดช่วยเหลือให้ครบตามเวลาที่กำหนดไม่เช่นนั้นหีบจะหายไป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหีบ ดังนี้

 • หีบทอง ใช้เวลา 2 ชม. เพื่อเปิดหีบ
 • หีบเงิน ใช้เวลา 1 ชม. เพื่อเปิดหีบ
 • หีบทองแดง ใช้เวลา 30 นาที เพื่อเปิดหีบ

4. ฟังก์ชันแพ็กเกจ ( ของขวัญกิลด์ )

ฟังก์ชันแพ็กเกจเป็นระบบพิเศษที่จะมอบให้กับสมาชิกในกิลด์โดยมีเงื่อนไขคือ หากมีผู้เล่นที่เติมเงินขณะอยู่ในกิลด์ จะมีกล่องของขวัญส่งเข้าไปที่เมนูแพ็กเกจของกิลด์ ผู้เล่นทุกคนในกิลด์สามารถกดรับได้ทั้งผู้เล่นที่เติมเงินและไม่ได้เติมเงิน 

5. ฟังก์ชันตลาด

ฟังก์ชันตลาดระบบร้านค้าที่จะมีไอเทมค้าขายแตกต่างจากร้านค้าปกติ การซื้อขายก็จำเป็นต้องใช้แต้มในการซื้อไอเทม โดยแต้มจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. แต้มส่วนตัว ที่หาได้จากเปิดหีบกิลด์ และ 2. แต้มผลงานรบ ที่หาได้จากการโจมตีมอนสเตอร์และเมืองผู้เล่นคนอื่น

6. ฟังก์ชันช่วยเหลือ

ฟังก์ชันช่วยเหลือระบบที่สมาชิกในกิลด์สามารถกดช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือในการสร้างสิ่งก่อสร้างและกองทัพได้ ผู้เล่นสามารถกดที่ฟังก์ชันช่วยเหลือเพื่อดูได้ว่าตอนนี้มีสมาชิกขอความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

7. ฟังก์ชันดินแดน

ฟังก์ชันดินแดนระบบที่จะแสดงสิ่งก่อสร้าง อาณาเขตหรือแท่นบูชาต่างๆ ที่กิลด์ของผู้เล่นได้สร้างหรือยึดครองเอาไว้ โดยแบ่งเป็น 4 แบบดังนี้

 • แท่นบูชากิลด์ คือ สิ่งก่อสร้างที่จะให้บัฟกับกิลด์ที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้น
 • สิ่งก่อสร้างกิลด์ คือ สิ่งก่อสร้างที่ประมุขของกิลด์สามารถสร้างเพื่อเป็นป้อมโจมตีศัตรูที่เดินเข้ามาในระยะและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • เมืองกิลด์ คือ เมืองของสมาชิกกิลด์แต่ละคนและอาณาจัตรที่กิลด์ได้ทำการยึดครองเอาไว้
 • ศิลาเทพกิลด์ คือ สิ่งก่อสร้างที่จะให้บัฟกับกิลด์ที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้น

8. ฟังก์ชันยศ

ฟังก์ชันยศระบบที่ใช้ในการจัดลำดับสมาชิกกิลด์ ที่ปกครองเมืองหรือเมืองหลวงที่กิลด์ทำการยึดครอง โดยแต่ละยศก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไป

9. ฟังก์ชันโบนัส

ฟังก์ชันโบนัสระบบที่จะให้สมาชิกในกิลด์นำคะแนนกิลด์มาแลกเปลี่ยนเป็นบัฟให้กับกองทัพทหารของตัวเองให้มีพลังโจมตี และความสามารถต่างๆ ที่มากขึ้น โดยผู้เล่นสามารถกดแลกเปลี่ยนได้จากเมนู โบนัสทั้งหมด เมื่อกดแล้วจะมีบัฟขึ้นมาให้ผู้เล่นเลือก หลังจากนั้นก็ทำการซื้อ บัฟก็จะใช้งานให้เองอัตโนมัติ

10. ฟังก์ชันอันดับ

ฟังก์ชันอันดับระบบที่ทำการบอกอันดับคะแนนในหมวดต่างๆ ของสมาชิกในกิลด์ โดยจะแบ่งเป็นหมวดคะแนน , ช่วยเหลือ , ทำลายศัตรูและก่อสร้าง

11. ฟังก์ชันตั้งค่า

ฟังก์ชันตั้งค่าระบบที่จะมีตัวเลือกให้ผู้เล่น 2 เมนู ระหว่าง 1. กิลด์ทั้งหมด คือ ทำให้ผู้เล่นสามารถตรวจดูกิลด์อื่นๆ ได้โดยที่ไม่ต้องออกจากกิลด์ที่อยู่ ณ ตอนนี้ และ 2. ออกจากกิลด์ คือ การออกจากกิลด์ที่ผู้เล่นอยู่ ณ ตอนนี้

12. ฟังก์ชันสนทนา

ฟังก์ชันสนทนาระบบที่มีเพื่อให้สมาชิกในกิลด์ได้พูดคุยกันและยังสามารถกดส่งสัญญาณเรียกประชุมได้อีกด้วย โดยการใช้ฟังก์ชันสนทนาจะเป็นแชทการพูดคุยที่เป็นความรับที่จะมีเพียงสมาชิกกิลด์ที่อ่านได้

13. ฟังก์ชันบันทึกประจำวัน

ฟังก์ชันบันทึกประจำวันระบบที่จะรายงานการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในกิลด์ทั้งเรื่องของการทำสงคราม การช่วยเหลือ รวมถึงการโจมตีมอนสเตอร์ด้วย

225